Hopearannan Palvelutalo | Savonlinna

Hopearanta – vahvaksi vanhentunut

Savonlinnan Hopearanta ry:llä on yhtäjaksoinen yli 120 vuoden historia – yhdistys perustettiin jo 1898.  Kokemus tuo mukanaan paitsi varmuutta ja osaamista, myös syvää ymmärrystä asiakkaidemme tarpeista.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten elinolojen parantamiseksi sekä henkisen ja terveydellisen kunnon ylläpitämiseksi. Yhdistys tarjoaa itse tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta ikääntyneille turvallista, laadukasta, korkeatasoista ja yksilöllistä hoiva- ja hoitopalvelua, ateriapalveluja ja asumista. Lisäksi yhdistys tarjoaa itse tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta saattohoitoa sekä edelliseen liittyvää neuvontapalvelua, koulutusta, tiedotustoimintaa ja ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluja mukaan lukien kotisairaanhoitoa.

Tytäryhtiö, Hopearanta Oy, aloitti toimintansa 1.1.2019 ja Savonlinnan Hopearanta ry siirsi osakeyhtiölle palvelutoimintansa liikkeenluovutuksena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hopearannan palveluiden tuottamisesta vastaa Hopearanta Oy, joka vuokraa toimitilat Savonlinnan Hopearanta ry:ltä.

Savonlinnan Hopearanta Oy:n hallitus

 • Kari Kapanen, puheenjohtaja
 • Esko Liimatainen, hallituksen jäsen
 • Teemu Vähätalo, hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja Maarit Padatsu

Savonlinnan Hopearanta Ry:n hallitus

 • Ulla Nousiainen, puheenjohtaja
 • Esko Liimatainen, varapuheenjohtaja
 • Anniina Herttuainen
 • Ilmari Marttila
 • Kari Kapanen
 • Marja Arffman
 • 1:n varajäsen: Pirjo Falkstedt
 • 2:n varajäsen: Tuomas Loikkanen

Toiminnanjohtaja Maarit Padatsu

Historia

1898

Savonlinnan Hopearanta ry perustettiin 2.3.1898 Savonlinnan Naisväenyhdistyksen nimellä, ensimmäisenä puheenjohtajanaan rva Anna Breitholtz.

Yhdistys tunnettiin myös Rouvasväenyhdistyksenä sekä ruotsinkielisellä nimellä Fruntimmerns föreningen i Nyslott ja se perustettiin ohjesääntönsä mukaan ”tarkoituksena pitää huolta puutetta kärsivien kaupungin köyhempien luokkain keskuudessa”.

Yhdistys oli paikallisen sosiaalistyön uranuurtaja.

1949

Vuonna 1949 yhdistys rekisteröitiin uudella nimellä Savonlinnan Vanhainkotiyhdistys ry:nä, jonka tarkoitukseksi määriteltiin yksityisen vanhainkodin rakentaminen Savonlinnaan. Vanhainkotihanke toteutui vuonna 1964, jolloin Hopearannan vanhainkoti valmistui.

1985

Vuonna 1985 talo muutettiin Hopearannan palvelutaloksi ja samalla alkoi vuosia kestänyt vaiheittainen talon saneeraus vanhainkodista palvelutaloksi.

1990

1990-luvulla palvelutaloon rakennettiin pienryhmäkodit dementoituneille vanhuksille.

2014

Yhdistyksen nimi vaihdettiin Savonlinnan Hopearanta ry:ksi syksyllä 2014.

2019

Savonlinnan Hopearanta ry:n kevätkokous päätti kokouksessaan 20.3.2018 siirtää liikkeenluovutuksena hoiva-, hoito- ja palvelutoiminnan perustettavalle yhtiölle. Savonlinnan Hopearanta ry:n kokonaan omistama Hopearanta Oy aloitti käytännössä toimintansa 1.1.2019.